Samenwerking

Om de doelen van OWN te bereiken werken we in veel gevallen samen met anderen.

Hierbij kunt u denken aan: vrijwilligers, verschillende vogelwerkgroepen, Vogelbescherming Nederland, SOVON, ARK, diverse ecologische adviesbureaus, terreineigenaren en ook overheden. Verder werken we nauw samen met de Duitse organisatie ter bescherming van uilen de EGE; Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen.

Voor het bereiken van onze doelen en goede resultaten zijn naast de benodigde mensen ook financiële middelen nodig.

Gelukkig heeft OWN daar voor steun van tal van donateurs. Wij prijzen ons zeer gelukkig met al deze mensen en willen ze daar voor ook via deze weg hartelijk danken.

Een aantal van onze partners willen wij hier dan ook apart vermelden en hen hartelijk danken voor de samenwerking.

 

             
 
 
         Steenuilen werkgroep
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Mocht u ons nu ook willen ondersteunen neem dan gerust contact op met:
Gejo Wassink Europaweg 40 a
7137 HN LIEVELDE
tel. 0544 467034
Mail: info@oehoewerkgroep.nl