Literatuur & bijlagen

 
 
 
 
Klik op een literatuur item om het pdf-bestand te lezen.
 
 
 

Bijlagen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duits artikel over broedende Oehoes in Blauwe Reigerkolonie 1

Duits artikel over broedende Oehoes in Blauwe Reigerkolonie 2

Provinciebrede kartering van Oehoes in Limburg.

Duitse zenderstudie naar hoe hoog Oehoes vliegen

 

 
 

 

 Broedsucces van de Oehoe in Nederland en enkele West-Duitse gebieden

 Nestplaatskeus van Oehoes (Bubo bubo) in het grensgebied van Nederland en Duitsland.

 Leeftijden van territoriale oehoes in Nederland en enkele West-Duitse gebieden.

Eerste broedgeval van Oehoe Bubo bubo in de Achterhoek.

 Leeftijdsbepaling en individuele herkenning van Oehoes aan de hand van de vleugelrui en de tekening van ruiveren.

 Het dieet van de oehoe in Nederland en enkele aangrenzende gebieden in Duitsland.

Nederlandse oehoes per satelliet gevolgd.

 Wat is er aan de hand met de Oehoe in Limburg. Een vergelijking tussen reproductie en mortaliteit van Oehoes tussen de Zuid-Limburgse populatie en die uit het Nederlands/Duitse grensgebied ter hoogte van Gelderland. Limburgse Vogels.

Soortbeschermingsplannen oehoe