ANBI

Oehoewerkgroep Nederland

 
 
Fiscaal nummer:
 
Het fiscaal nummer van de Oehoewerkgroep is 8212.35.175
 
 
 

Contact adres

Gejo Wassink Europaweg 40 a

7137 HN LIEVELDE

tel. 0544 467034

Mail: info@oehoewerkgroep.nl

 

 

 

Kernprincipes en doelen

Het doel van de Oehoewerkgroep Nederland is onderzoek- en bescherming van de Oehoe in Nederland.

Middels het werven van donateurs en subsidies hopen wij voldoende fundament te kunnen scheppen om haar informatieve- en beschermende functie te kunnen waarmaken.

 

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

   

Hoofdlijnen van het OWN beleidsplan 

 

  • Ondersteunen en adviseren van regionale werkgroepen/personen t.a.v. onderzoek en/of bescherming van de Oehoe (bijvoorbeeld het plaatsen van nestkisten).
  • continueren  van onderzoek en bescherming (o.a.: onderzoek Nestkaarten en ringonderzoek, analyse onderzoeksgegevens).
  • samenwerking met landelijke organisaties voor bescherming en onderzoek (o.a. Vogelbescherming, Sovon Vogelonderzoek, Vogeltrekstation)
  • samenwerking met andere landelijke uilenwerkgroepen t.b.v. organsatie Landelijke Uilendagen
  • internationale contacten en samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties zoals EG-Eulen (Duitsland)
  • uitgave tijdschrift Uilen  (gratis voor begunstigers)
  • Deelname aan landelijke dagen zoals de Uilendag en/of Sovon-dag. 
  • reguliere inkomsten verwerven door bijdragen van begunstigers; werving en behoud begunstigers
  • informatie verstrekken aan het publiek (informatiemateriaal verspreiden op landelijke dagen, fungeren als loket voor het publiek middels het vragenformulier op de website.

 

Bestuur

 
Voorzitter S. van Lierop
 

Penningmeester G. Wassink

Bestuurslid R.R. Speelman 

Webmaster en bestuurslid R. Speelman

 

Beloningsbeleid

De OehoeWerkgroep kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

 

Activiteiten:

Klik hier voor het  OWN beleidsplan

Klik hier voor het  jaarverslag 2023 / actueel verslag uitgevoerde actieviteiten 

 

 

Oehoe-werkgroep financieel jaaroverzicht:

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2023

Klik hier voor het document toelichting op de baten en lasten 2023

Klik hier voor het document toelichting op de ballans van  2024.

 


 

 

 

Oehoe-werkgroep financiele stukken voorgaande jaren:

 
 
 
 
 
Klik hier voor hefinancieel jaarverslag 2019
 

Klik hier voor het document toelichting op de ballans en staat van baten en lasten 2019

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020.

Klik hier voor het document toelichting op de ballans en staat van baten en lasten 2020

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021 

Klik hier voor het document toelichting op de ballans en staat van baten en lasten 2021

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022

Klik hier voor het document toelichting op de baten en lasten 2022