Bestuur Oehoe werkgroep

 
 
 
 

De Oehoewerkgroep werd opgericht op 18 juni 2009 (ondertekening statuten).

Het doel van deze werkgroep is het beschermen van de Oehoe in Nederland. Voor bescherming is echter kennis nodig. Kennis van wat deze majestueuze uil nodig heeft. Zonder kennis weet je immers niet wat er beschermd moet worden. Daarom is onderzoek een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de Oehoewerkgroep Nederland (OWN).

Zo houdt de werkgroep zich bezig met inventarisatie, broedbiologisch- , voedsel-, ring- en zenderonderzoek.

Bij bescherming valt te denken aan gesprekken met groeve-eigenaren, om er voor te zorgen dat Oehoes op een rustige plek in een groeve kunnen broeden, terwijl de groeve-eigenaar verder kan met de exploitatie. Soms worden Oehoes hiervoor weggelokt uit de groeve door nestkisten op te hangen in een naburig bos. Ook bemiddelen we wanneer er evenementen in de buurt van oehoegebieden gepland zijn. Verder nemen we deel aan vergaderingen die gaan over de inrichting van het landschap.

OWN vindt het belangrijk dat een groot publiek kan meekijken met het oehoewerk. Zo hebben wij ons steentje bijgedragen aan het webcamproject " beleef de Lente" van Vogelbescherming Nederland. Miljoenen mensen konden daar meekijken in het familieleven van een Winterswijks oehoepaar.( www.beleefdelente.nl)

Ook op deze website houden wij u op de hoogte van het wel en wee van....... De Oehoe.

 
 
 
 

Voorzitter Scipio van Lierop 

 

Bestuurslid/webmaster/desginer Roelof Speelman

Penningmeester/secretaris Gejo Wassink

 

Bestuurslid Richard Speelman