Zaagwerkzaamheden bij de steengroeve Winterswijk

28-07-2019 22:39

Eind augustus/begin september gaat Staatsbosbeheer een strook bos wegzagen ten behoeve van het unieke stukje kalkgrasland “Willink Weust”. 

De bosrand ten zuiden van het graslandje is nu namelijk dermate hoog geworden dat het veel schaduw werpt op dit unieke stukje natuur. 

SBB heeft contact gezocht met de Oehoewerkgroep omdat de steengroeve waarin de oehoes huizen grenst aan dit kalkrijke grasland. 

Gezamenlijk zijn volgende afspraken gemaakt:

 

1. In de bosstrook die tussen de steengroeve en het graslandje ligt worden enkele hogere bomen geveld die grenzen aan het kalkgraslandje.De bosstrook zelf blijft intact voor de oehoes.

2. Ten Zuiden van het kalkgrasland word een bredere strook bos weggenomen tot aan het gebied waar het eveneens unieke haagbeukenbos begint.

3. De werkzaamheden vinden plaats eind augustus/begin september.

4. De werkzaamheden worden binnen twee weken afgerond, waarschijnlijk 1 week.

5. In oktober moet het hoe dan ook weer rustig zijn in het gebied met het oog op de herfstbalts van de uilen.

 

OWN heeft geuit dat het voor de oehoe uiteraard het beste is wanneer volledige rust blijft heersen in het gebied. OWN ziet echter de grote waarde 

van dit unieke stukje kalkgrasland met zeldzame plantensoorten en ook vlinders als de koningsmantel. 

Wij vinden dat ook een werkgroep die specifiek staat voor het behoud van 1 soort (in dit geval de oehoe) toch ook een bredere kijk  moet hebben op de natuur rondom de locatie waar de oehoe huist.

Wij denken dat middels deze afspraken de kans op verstoring minimaal zal zijn. 

Ook al is het niet ondenkbaar dat de uilen een weekje zullen verkassen naar de omliggende bossen.

Verder hebben we SBB gevraagd of ze in hun beheerplan willen meenemen dat de groevewanden op meerdere plekken worden ontdaan van vegetatie. de groeve dreigt voor de oehoe te begroeid te raken. Mocht u dus een keer bij de groeve komen en zien dat er zaagwerk in de groeve wordt uitgevoerd dan is dat juist op ons verzoek. Voor het werk in de groeve is nu nog geen afspraak gemaakt.

 

We hopen dat u begrip kunt hebben voor het feit dat het een week onrustig zal zijn in het gebied achter de groeve.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van OWN