Oehoes Twence met camera gevolgd

05-06-2019 22:42

Het is geen geheim meer dat er al jaren oehoes leven op het hermetisch afgesloten terrein van 

afvalverwerker Twence in Hengelo (OV).

Publiek kan hier niet bij en het heeft ook geen zin om aan het hek te gaan staan kijken. 

Daarom heeft het bedrijf zelf bekend gemaakt dat ze oehoes op hun terrein hebben.

 

Historie

In 2010 ontdekte de beheerder van het bedrijf dat er oehoes aanwezig waren. 

De uilen hadden in dit jaar en ook in 2011 nog geen jongen. 

Omdat een eventueel nest bedrijvigheid in de weg zou kunnen zitten is er direct in het begin een nestkast opgehangen

 in samenwerking met de Oehoewerkgroep Nederland.

In 2012 was het dan al raak, en werden er twee jongen grootgebracht in de nestkist.

In 2013 zijn er geen jongen gezien. Het jaar daarop waren er maar liefst 4 jonge oehoetjes en in 2015 weer 2.

In 2016 t/m 2019 zijn er jaarlijks 4 jongen geringd; ongekend veel. 

In verband met de compostering van groenafval leven de uilen hier bijna volledig van ratten en vormen

zo ook nog eens een natuurlijke rattenverdelging. Tafeltje dek je dus.

 

Camera

De beheerder van Twence is persoonlijk erg begaan met de Oehoes. 

Vorig jaar heeft hij na het seizoen een camera bij het nest geplaatst.

 

 

Beeld vanvan de vaste camera bij Twence.

 

Volgens de camerabeelden werd het eerste ei op 2 maart gelegd. 

Het eerste jong werd gezien op 8 april. Het ei is dan uitgekomen 36 dagen na het leggen. 

In de berekeningen gaan we altijd uit van 34 dagen broeden. Een afwijking dus van 2 dagen. 

Mogelijk is de oehoe niet direct gaan broeden. Of misschien kon het jong de eerste dagen niet 

goed worden gedetecteerd op de camerabeelden?

 

Ringen

Op 14 mei werden de jongen geringd. De oudste vogel had een vleugelmaat van 263 mm en een gewicht van 1616 gram.

Volgens onze tabel een vrouwtje van 43 dagen oud.

Maar…. Tussen 8 april en 14 mei zitten in werkelijkheid maar 36 dagen.

Dat zou betekenen dat er een week verschil zit tussen meting en werkelijkheid.

Maar omdat de broedduur volgens de camerabeelden ook al wat aan de lange kant was,zou het best kunnen 

dat het jong in werkelijkheid toch al enkele dagen oud was toen het door de camera voor het eerst werd vastgelegd. 

We zullen dat bij de beheerder van Twence nog eens navragen.

Verder is de tafel van deze uilen zeer rijkelijk gedekt (vijf jaren waarin 4 jongen werden grootgebracht). 

Dit kan dus ook betekenen dat ze zo goed gevoed zijn….. dat daardoor de groei wat vooruit is gaan lopen, 

waardoor de meetgegevens uitkomen op een wat hogere leeftijd.

Uiteraard is het ook nog eens zo dat fouten in metingen of leeftijdstabellen een grotere afwijking laten zien 

naarmate de leeftijd van de jongen toe neemt.

We zeggen altijd: “Meten is weten…” , maar op gebied van leeftijden kan er dus altijd een afwijking zijn t.o.v. de werkelijkheid