Oehoes Overijssel wederom 4 jongen

02-06-2018 19:53

Op 16 mei zijn er weer jonge oehoetjes geringd in de nestkist in Overijssel.
De foto’s verraden overduidelijk de locatie.
Maar omdat dit bedrijf zo ontzettend goed beveiligd is; en de uilen toch niet zichtbaar zijn voor publiek,
wordt er niet meer geheimzinnig gedaan over deze locatie.
En een beetje reclame is wel op zijn plaats gezien het feit dat dit bedrijf de oehoes een warm hart toe draagt.

OWN wil het afvalverwerkings berdijf Twence daarom ook hartelijk danken voor de prettige samenwerking.

Een medewerker van het bedrijf houd een jonge Oehoe vast die net is geringd.

 

Omdat er hier ook groenafval wordt verwerkt (compost) leven er veel ratten in dit gebied.
En dat valt af te lezen aan de oehoes. De laatste jaren worden hier namelijk meestal 4 jongen grootgebracht.

                              Ook nu troffen we weer 4 jongen aan.

                                             Foto's Gejo Wassink

Een opvallend detail bij de broedplaats met de 4 jongen was overigens nog dat we het karkas van een dode,
volwassen oehoe vonden in het bos.
Ook in 2017 vonden we de resten van een volwassen oehoe; toen zelfs in de nestkist.

Wat is er toch aan de hand bij deze oehoelocatie?

Als ik iets moet bedenken komt de hypothese naar voren dat deze locatie jonge oehoes op zwerftocht aantrekt.
Maar zodra deze te dicht bij de nestlocatie komen worden ze mogelijk aangevallen door de territoriale oehoes
die hier dus al jaren broeden. En het kan zijn dat de jongere, onervaren zwervers dus gedood werden door de ervaren broedvogels.

Deze hypothese wordt bekrachtigd door het zenderonderzoek dat we jaren geleden hebben gedaan.
Destijds vloog een in Limburg gezenderde jonge oehoe Duitsland binnen.
Op een bepaald moment bleef het zendersignaal van dezelfde plek komen.
Toen de Limburgse onderzoekers gingen kijken vonden ze de gezenderde oehoe dood in een groeve.
De kop was er afgebeten. En…. vlakbij zat een andere oehoe op een nest.
Hoogstwaarschijnlijk was de gezenderde zwerver ook hier aangepakt en bruut vermoord door de al aanwezige oehoes.

Verder hebben verschillende gezenderde oehoes uit de Achterhoek de locatie in Overijssel bezocht.
Kennelijk trekt de voormalige vuilstort oehoes aan die dus klaarblijkelijk niet geduld worden door de vogels die er al broeden.

Maar….. bewijzen kunnen we dit verhaal niet, we moeten het zien als een hypothese!

 

Gejo Wassink