Oehoes in Noord Brabant geringd

01-06-2018 20:28

 

In 2017 was hier een mislukt oehoebroedsel in een stuk folie dat in een boom hing.
Folie dat was achtergebleven samen met restanten van een oude boomhut die dus de basis vormde voor het nest.
Waarschijnlijk was dit broedsel vorig jaar mislukt omdat er regenwater in de folie was blijven staan,
maar 100% zeker weten we dat natuurlijk niet.

In ieder geval is op advies van de Oehoewerkgroep door de plaatselijke vogelwerkgroep
een nestkist geplaatst in deze boom. Die kist werd dit jaar al snel door de oehoes geïnspecteerd.
En in februari kregen we van de vogelwerkgroep bericht dat ze in de kist broedden.

Alweer een geslaagde poging om iets te doen voor de Oehoe met een nestkist.

                                         De 2 jongen in de nestkist. foto: Joeri Renes

 

Dit jaar is er een geslaagd broedsel met 2 jongen die op 15 mei werden geringd door Jan Staal.

             

                          Jan Staal tijdens de ringactie    foto: Marco Renes

 

De Oehoewerkgroep bedankt de vogelwerkgroep voor de samenwerking en de beschermingsmaatregelen.
Het bos stond voor dit jaar namelijk ook op de lijst om uitdunningswerkzaamheden te verrichten.
De Vogelwerkgroep heeft dat bij OWN gemeld en we hebben contact gezocht met de Bosgroep.
OWN heeft toen een advies opgesteld dat door de Bosgroep is opgevolgd. Zowel Vogelwerkgroep
als OWN en de Bosgroep zijn tevreden over de samenwerking met als resultaat het geslaagde oehoebroedsel.

 

Gejo Wassink