Oehoes filmen voor wetenschap.

29-03-2016 22:15
In 2016 starten we met een onderzoeksproject naar menu en markeringsgedrag van de Oehoe in een gebied in de buurt van Osnabrück (Duitsland). Bij vijf nesten stellen we bij elk nest twee camera's met bewegingssensor op, in eerste instantie om te bekijken welke prooien worden aangebracht. Tegelijkertijd verzamelen we iedere week informatie over de prooien die we geplukt of in braakballen in de nestomgeving aantreffen. Dit doen we om te zien of er tussen deze methodes verschillen in prooisamenstelling optreden. We plaatsen twee camera's per nest om zoveel mogelijk prooien in beeld te brengen, maar ook om op die manier te kijken of ook met behulp van één camera systematisch prooien worden gemist. Je moet daarbij vooral denken aan kleine prooien die in één keer worden ingeslikt. Door alles met twee camera's te filmen hopen we dat aandeel te kunnen berekenen en zo een nog nauwkeuriger beeld te geven van het Oehoedieet.
 
Verder zijn we geïnteresseerd in het plukken van prooien op de groeverand. Spaans onderzoek toonde aan dat Oehoes prooien plukken in de buurt van het nest t.b.v. visuele communicatie met andere oehoes. Waarschijnlijk om dezelfde reden poepen ze op prominente plekken in het broedterritorium. Met ons onderzoek hopen we te kunnen achterhalen of de uilen juist opvallende lichtgekleurde prooien in de buurt van het nest plukken.
 
Met de filmpjes kunnen we waarschijnlijk nog tal van andere interessante zaken onderzoeken, zoals verschillen in gedrag en dieet tussen de paren, frequentie van prooiaanvoer en de relatie daarvan met de conditie van de jongen, aanwezigheid van het vrouwtje bij het nest en wellicht vele andere zaken. Een en ander moet onder meer leiden tot een artikel in het blad UILEN.
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hans Hasper in samenwerking met OWN.
 
 
(Foto's) beelden die met de camera's zijn gemaakt.