Oehoemummie

07-01-2020 19:22

In het najaar van 2019 werd er wel een heel rare, dode Oehoe aan getroffen.

Het was een volledig intacte vogel die helemaal was ingedroogd.

De vogel zat vast in één van de schoorstenen van de Clauscentrale in Maasbracht. De centrale had een lange tijd stilgestaan en werd weer in gebruik genomen. Volgens de melder/vinder was de uil via een zijklep in de schoorsteen terecht gekomen. Dat het een hele akelige en nare  dood moet zijn geweest,  blijkt wel uit  het feit dat de dode vogel alle nagels heeft gebroken en beschadigd. Vermoedelijk is dat gebeurt door verwoede pogingen  om weer uit de schoorsteen te komen. Helaas is dit dus niet gelukt.

Het dier bleek niet alleen geringd te zijn maar ook voorzien van een gps-gsm zender van Ecotone. Het verenkleed van de gevonden vogel was volledig juveniel (wat inhoudt dat het om een jonge vogel gaat). Verder is duidelijk dat het één van de twee jongen was die in 2013 zijn gered uit de maalmachine bij Eygelshoven. Deze jongen zijn toen tijdens de werkzaamheden gered vlak voor dat ze in de maalmachine terecht zouden komen. De jongen zijn toen opgegroeid in het opvangcentrum Opglabbeek en later weer met ring en zender losgelaten. Uit de zender gegevens die we ook hebben, blijkt dat het zenderspoor eindigt in het voorjaar van 2014 bij de centrale in Maasbracht. Destijds hebben we geen vogel of zender kunnen vinden. Wel werd er toen bij de centrale nog een mannetje gehoord en zijn we er een beetje van uit gegaan dat de zender kapot was.

Wel heel bijzonder dat er na 5 jaar nog zo’n intacte vogel wordt gevonden. Blijkbaar zijn de luchtstroom en warmte in zo’n pijp de ideale omstandigheden om een oehoemummie te creëren.