Oehoe-territorium onder de rook van Groningen

13-04-2020 22:11

Begin januari werd er een oehoe gezien op een landgoed onder de rook van de stad Groningen. 

In de periode februari/maart werd er regelmatig een oehoe gezien én gehoord. 

De landgoedeigenaar beweerde zelfs twee oehoes gezien te hebben.
Tijdens een bezoek vorige week aan dit landgoed vonden we veren van een Oehoe. 

Honderd meter verderop vonden we nog een aantal veren. Dat dit geen gewone rui is was wel duidelijk. 

De veren lagen op een net gemaaid veld en zagen er daardoor nogal gehavend uit.

De schachten waren kapotgebeten wat duidt dat een zoogdier (vos of marter) de veren had afgebeten. 

We troffen vooral armpennen en enkele staartveren aan van een Oehoe-man.

De rest van de vogel werd niet gevonden. Wel werd er een kapotte eischaal gevonden die verdacht veel op een Oehoe-ei leek. 

Bij nameting bleek deze schaal iets te groot voor een oehoe-ei te zijn.


Dat er op dit landgoed meerdere waarnemingen zijn gedaan van Oehoe(s) tussen januari en april voldoet 

het aan de interpretatiecriteria van SOVON vogelonderzoek om een territorium te honoreren. 

Maar bijzonder waren de markeringen. Op boomstammen vonden we verschillende plukresten ter markering van het territorium. 

Onze zoekactie leverde geen nest op. Ook hebben we die avond geen oehoe gehoord of gezien.


Wordt vervolgd Hans Hasper.