Nieuw broedgeval van de Oehoe in Gelderland.

07-06-2016 12:09

Op 3 juni 2016 zijn twee jonge oehoes geringd op een nieuwe locatie in Gelderland.

Vanwege de kwetsbaarheid en toegankelijkheid van het gebied doen we geen nadere uitspraken over deze locatie.

De twee jonge Oehoes werden per toeval aangetroffen op de grond door medewerkers van een natuurbeherende instantie. De beide jonge dieren zijn door Gejo geringd, gemeten en gewogen. Helaas blijkt uit de meetgegevens dat de beide oehoetjes in een slechte conditie verkeerden. Ze waren verhoudingsgewijs enorm licht van gewicht. Voor de wetenschappers onder ons zal ik dat hieronder nog wat toelichten.

Tot en met 2014 hebben we van alle vleugelmaten en gewichten groeicurves gemaakt. Door in de grafiek een trendlijn te maken, komt er een formule uit voor deze trendlijn. Door deze formule in excel te intergreren kunnen we een index berekenen voor het gewicht (gewichtx100/ (750,23xLN(vleugel)-2539,9).

Voor de gemiddelde oehoe is het indexgetal dan 100. Voor gezonde mannetjes ligt het tussen de 80-100 en voor vrouwtjes boven de 100.

De indexgetallen voor de beide geringde oehoetjes waren 78 en 68. Dat is toch wel zorgelijk. De oorzaak zou gezocht kunnen worden in een slechte voedselsituatie (voedselbronnen ver weg van het nest) of in de onervarenheid van de volwassen vogels die waarschijnlijk voor het eerst een broedsel groot brengen.

Dit alles wil niet zeggen dat ze niet kunnen overleven, maar hun kansen zijn wel wat minder dan gemiddeld.

Jongen bij nestplek

Jongen bij de ringplek