Landelijke Uilen dag 2021 gaat niet door.

30-08-2021 19:32

                                    

Voor 9 oktober stond de landelijke uilendag in de planning. Gezien de huidige stand van zaken rondom het corona virus en de grote onzekerheid rondom de ontwikkeling van het virus en de bijbehorende regelgeving, heeft het bestuur besloten de landelijke uilendag 2021 te annuleren.

 

Indien de 1.5 m maatregel van kracht blijft is niet mogelijk met een grote groep de lunch te gebruiken, ook zijn informatiestandjes in dat geval niet mogelijk.

Ook zijn we bang, dat de verplichte toegangscheck bij binnenkomst veel bezoekers uit onze doelgroep afschrikt.

                                                       

 

In eerste instantie wilden we de uilendag doorschuiven naar oktober 2022, maar het blijkt, dat de steenuilenwerkgroepen, verenigd in Stone, rond die tijd een speciale dag willen organiseren mede in verband met het 25 jarig bestaan van Stone.

                                                           

Zoals het er nu uit ziet, is de eerst volgende landelijke uilendag van Stone, de Oehoewerkgroep en van SKWN in oktober 2023.

 

We hopen, dat jullie begrip hebben voor ons standpunt.