hoorzitting over het inpassingsplan voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust

28-08-2018 13:56

Op 5 september a.s. houden Provinciale Staten van Gelderland een hoorzitting over het inpassingsplan
voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust dus ook over de steengroeve in Winterswijk.

Waar het meenst bekende Oehoepaar van Nederland al heel wat jaren broed.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het inpassingsplan kan dan zijn mening geven.
Indieners van een zienswijze zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Hier onder vindt u nadere informatie over de hoorzitting.

Hoorzitting inppassingsplan 5 sept 2018.pdf