Haselünner Uhus

11-03-2022 21:43

De nestbak op de kerk van Haselünne in Duitsland is weer bezet. 

Vanaf begin maart was de vrouw regelmatig in de bak aan het 'voorbroeden' en op 9 maart werd het eerste ei gelegd. Opmerkelijk want vorig jaar werd eveneens het eerste ei gelegd op 9 maart.

Vorige zomer werd er een dode Oehoe gevonden niet ver van de nestplaats.

Deze werd door Andreas Schüring als adulte man geïdentificeerd en was dus hoogstwaarschijnlijk de Oehoe-man van Haselünne. 

Sinds 2014 zijn er oehoes aanwezig in Haselünne en dit is de tweede keer (voor zover bekend) dat er een nieuwe man aanwezig is. 

Oehoes kunnen in gevangenschap wel 60 jaar worden. 

In het wild is 20 jaar al een respectabele leeftijd, maar veel oehoes halen dat niet.

Dankzij Andreas Schüring en Ems-IT.net kunnen we via een webcam ook dit jaar weer genieten van de oehoes op 

de St Vincentius kerk in Haselünne. 

Hopelijk wordt het weer een mooi seizoen voor de Uhus von Haselünne.

klik op deze link om te gaan naar ems-it.net/uhu-cam

bron H. Hasper via facebook