En we zijn weer online bij beleef de lente

07-03-2024 21:18

Ook dit jaar is er weer een paartje Oehoes te volgen via Beleef de Lente.

Klik op deze link om gekijk te kijken.

www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/oehoe

Dit jaar op de volgende lokatie.

Bij Twence in Hengelo broeden al zo'n 12 jaar oehoes. Het beboste terrein is een perfecte plek voor oehoes.

Het landschap bestaat uit hellingen en hoogteverschillen. Daarnaast is er voldoende water en voedsel te vinden in de directe omgeving. Inmiddels zijn al 38 jonge oehoes op deze locatie uitgevlogen. De jonge oehoes worden geringd door een deskundige, onder toeziend oog van Landschap Overijssel. De jongen worden gemeten, gewogen en beschreven.

Twence verwerkt afval tot nieuwe grondstoffen en energie. Op het 200 hectare grote terrein staan verschillende fabrieken voor het verwerken van onder andere huishoudelijk (rest)afval, bouw- en sloopafval, niet herbruikbaar afvalhout en groente-, fruit- en tuinafval. Duurzaamheid staat bij Twence hoog in het vaandel. Samen met aandeelhouders en partners verduurzaamt het bedrijf de regio door zoveel mogelijk waardevolle  grondstoffen uit afval en biomassa te produceren om grondstoffenkringlopen te sluiten. Daarnaast levert het een actieve en substantiële bijdrage aan de duurzame regionale energievoorziening.

Twence is gevestigd in een prachtig landschap, Twekkelo. Naast verduurzaming van de activiteiten hecht het bedrijf dan ook veel waarde aan een duurzame omgeving. Zo probeert het de activiteiten zoveel mogelijk landschappelijk in te passen, neemt het deel aan vogelwerkgroepen en heeft het een bekenplan ontwikkeld. Samenwerking met de direct omwonenden is hiervoor van cruciaal belang.