Eerste jonge oehoes in Nederland geringd

08-05-2017 21:34
Op  30 april zijn de 3 jonge oehoetjes in de Winterswijkse steengroeve geringd.
Onder begeleiding van wat boswachters van Staatsbosbeheer kon de complete actie in exact een uur worden afgerond inclusief het beklimmen van de wand.
Het vrouwtje zat nog bij de jongen en is later teruggekeerd zoals te zien is op de foto van het nest een dag later.
Volgens de metingen waren er 2 mannetjes en 1 vrouwtje.
De jongen waren 31,32 en 34 dagen oud volgens de berekeningen.
Het broedbegin komt daarmee op 21 februari, een relatief vroeg begin. De conditie van de jongen leek goed. Er lag nog een konijn met afgebeten kop als voedselvoorraad in de nestholte.
 
Gejo Wassink