Drents Oehoejong krijgt tweede kans

18-08-2023 21:01

 

Het gaat niet goed met één van de Drentse Oehoejongen die we hebben geringd op 8 juni. 

Tijdens nacontroles viel op dat het jong te ver ‘achterbleef’ op zijn iets oudere nestgenoot. 

Terwijl het oudste jong al enkele weken goed vloog en zich in de boomtoppen bevond, vond Arjen de Haan 

het nakomelingetje nog steeds op de grond. 

De oudere broer doet het goed Foto: Arjen de Haan

Vanaf toen heeft Arjen het jong wekelijks in de gaten gehouden maar er zat geen verbetering in.

Op 19 juli werd het jong wat hoger in een boom aangetroffen. 

Bij benadering vloog het weg en landde het ook in een boom. 

Hoewel hij zijn vleugel nog wel liet hangen, zag dit er goed uit.

Op 9 augustus kreeg ik een alarmerend telefoontje van Arjen.

Het jong zat weer op de grond en zag er niet goed uit. 

Na kort overleg hebben we besloten het jong te vangen. 

Op het eerste oog was de vleugel niet gebroken maar toch werd het dier overgebracht naar De Fûgelhelling Wildopvang Noord-Nederland. 

Tijdens het ringen op 8 juni woog de vogel 1248 gram. 

Bij binnenkomst in De Fugelhelling woog de oehoe 1364 gram. 

Een toename van zo'n 100 gram in twee maanden is te weinig en het is wel duidelijk dat het dier ruim onder het gemiddeld gewicht zit.

Op de röntgenfoto's is een verdikking zichtbaar wat duidt op een oude breuk die verkeerd is 'geheeld'. 

Door het broedperceel loopt een afrastering van prikkeldraad.

Bij een controle vonden we veel (dons)veren van een jonge Oehoe bij en aan het prikkeldraad. 

Dit zou de reden kunnen zijn van zijn kwetsuur.

Op de foto is ook ruimte tussen de ellepijp en het spaakbeen zichtbaar. 

Deze ruimte ontbreekt op de foto van de gezonde vleugel. 

Na overleg tussen twee dierenartsen en medewerkers van De Fûgelhelling is besloten hem een kans te geven. 

De dierenartsen denken dat fysiotherapie de vogel zou kunnen helpen. 

Dit houdt in dat hij nu alleen verblijft in een grote vliegkooi waar hij straks af en toe wordt 'gedwongen' om te vliegen. 

Dit wordt strak gemonitord en wanneer hij een aantal rondjes geruisloos kan vliegen wordt ie beter verklaard. 

Zover is het nog niet maar vandaag zat hij al wel hoog in de kooi.

Voor sommige mensen is het discutabel of we überhaupt hadden moet ingrijpen. 

Voor ons was niet ingrijpen geen optie. 

Voor ons houdt beschermingswerk niet op bij het vaststellen van een broedgeval en het ringen van de jongen. 

Nazorg is voor ons een belangrijk onderdeel van het monitoringswerk.

Ik wil Raya Strikwerda bedanken voor haar snelle optreden met de dierenambulance en als medewerker van De Fûgelhelling. 

De terreinbeheerder die ons toestemming gaf voor deze actie. 

De twee dierenartsen wil ik bedanken voor hun tijd en het goede plan van aanpak. Hetty Sinnema van De Fûgelhelling wil ik bedanken voor haar inzet, gastvrijheid en goede zorg voor deze jonge Oehoe. 

Maar vooral ook wil ik Arjen de Haan bedanken voor zijn bijna wekelijks bezoek aan deze locatie om de gezondheid van dit jong in de gaten te houden.

De jonge Oehoe is nu in goede handen en wordt scherp in de gaten gehouden. Zodra er nieuws is zullen we dit uiteraard melden.

 

Wordt vervolgd.

 

tekst en foto's Hans Hasper via Facebook