Landelijke SOVON dag 2021

31-10-2021 19:07

 

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland.

De volgende editie is op zaterdag 27 november 2021 in de Reehorst in Ede. 

 

Ook dit jaar kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van topsprekers. 

Speciale aandacht is er voor roofvogels, insectenetende zangvogels en het terreinbeheer van natuurgebieden. 

Daarnaast zijn er interviews met auteurs van pas verschenen boeken en kun je reis- en natuurorganisaties, 

uitgeverijen, kunstenaars en aanbieders van camera's en optiek vinden op de beursvloer.

Kijk voor meer informatie een kaarten op www.sovon.nl/nl/ld19