hoorzitting inpassingsplan voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust

05-09-2018 14:52

De Statencommissie Economie, Energie en Milieu (EEM) houdt een hoorzitting, waarin een ieder die dat wil
zijn mening kan geven over een van de plannen. Tijdens deze hoorzitting krijgt men maximaal vijf minuten
spreektijd om aan de commissie zijn mening over een inpassingsplan kenbaar te maken. Mocht het aantal
sprekers tijdens de hoorzitting zeer groot zijn, dan kan de voorzitter de spreektijd per persoon beperken. De
hoorzitting vindt plaats op woensdag 5 september 2018 in de Statenzaal van het Huis der
Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem. Aanvang: 13.00 uur.
U kunt zich aanmelden voor de hoorzitting bij de griffier van de commissie, Alida Mooy (026-3598877,
a.mooy@gelderland.nl). Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 31 augustus 2018, 12.00 uur.

kijk voor meer info:   hoorzitting-over-het-inpassingsplan-voor-het-natura-2000-